Op donderdag 14 en maandag 18 januari hebben een aantal medewerkers van FNV Waterbouw een groot aantal leden in de avonduren gebeld. De inzet was hen te vragen om te komen naar één van de pensioenbijeenkomsten. Daarnaast is het ook van belang te horen wat er speelt bij onze leden. Wij kunnen hen weer informeren over zaken die betrekking hebben op hun werk dan wel op hun werkgever.

FNV Waterbouw medewerkers bellen met leden

FNV Waterbouw medewerkers bellen met leden

Belangrijke kwesties
Het resultaat is dat we, naast aanvullende gegevens van onze leden, ook veel interessante gesprekken hebben gevoerd. Verontrustend is het groot aantal leden dat thuis zit op wachtgeld. Ook spraken we oudere leden die zich afvroegen of zij wel fit kunnen blijven tot aan hun pensioenleeftijd. Dit zijn belangrijke kwesties waar we mee aan de slag gaan en we gaan onderzoeken hoe wij hier onze leden kunnen ondersteunen.

E-mail adres
Het is helaas niet mogelijk om al onze leden te bellen, maar u kunt ook ons natuurlijk bellen. Heeft u lang geen email van ons ontvangen, dan kan het best zijn dat wij geen email adres van u hebben. Verandert u van werkgever, dan horen wij dat graag. Kortom, zorg ervoor dat wij op de hoogte zijn van uw reilen zeilen. Bel naar 010-2862985 of mail naar infowaterbouw@nautilusint.org.

FNV voorzitter Ton Heerts heeft vandaag in het ledenparlement van de FNV bekend gemaakt dat hij komende zomer gaat stoppen bij de FNV. Vanaf 1 mei zal hij zijn taken overdragen. Na 4 jaar heeft hij zijn opdracht, de FNV weer tot een krachtige bond te maken, afgerond.

Onder zijn voorzitterschap is de fusie tussen de grotere bonden gerealiseerd, de democratisering heeft gestalte gekregen en de verjonging van de FNV is op gang gebracht met een beweging als Young & United. Ook heeft hij het sociaal akkoord gesloten in 2013, waarvan de afronding afgelopen najaar plaatsvond.

Lees hier meer op FNV.nl

Ton Heerts

De komende ledenvergaderingen zullen wellicht DE BELANGRIJKSTE vergaderingen in de Waterbouw van de afgelopen en komende jaren worden.
Zoals u bekend is, staat de toekomst van het pensioenfonds Waterbouw ter discussie. Daarom willen wij met u praten over het goed regelen van uw oudedagsvoorziening. Immers, het niet meer zelfstandig blijven en het elders onderbrengen van het pensioenfonds kan gevolgen hebben voor uw pensioen!

Onderwerpen
In de ledenvergaderingen komen de hier onderstaande onderwerpen aan bod. Lees meer