Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Onlangs zijn er verkiezingen gehouden voor het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Waterbouw.

Het Verantwoordingsorgaan is een belangrijk orgaan, waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een adviesrecht bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur. Onder andere over de vaststelling van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Namens FNV Waterbouw zijn voor de Kiesgroep Actieven de volgende personen gekozen: Kees Zuidweg, Jochem Kapitein en Ben Veltman. Voor de Kiesgroep Gepensioneerden zijn Jan Klein, Joop Drost en Peter Berlijn gekozen.

Wij feliciteren onze kandidaten en wensen hen veel inspiratie toe bij het behartigen van uw pensioenbelangen.