Van Vakantiebon naar Vakantiegeld

De vakantiebon staat al geruime tijd door verschillende oorzaken onder druk. De medewerkers die over kennis en ervaring beschikten over de administratieve processen en systemen van de vakantiebon zijn vertrokken bij het vakantiefonds. Hierdoor moest de uitvoering (administratie) van de vakantiebon aan een externe partij worden uitbesteed. De kosten voor het administreren vinden werkgevers hoog en zij zijn niet bereid die langer te betalen. Ook vinden werkgevers dat de vakantiebon niet meer van deze tijd is, vooral omdat er nog nauwelijks sprake is van een fiscaal voordeel. Kortom, als het aan werkgevers had gelegen was de vakantiebon al een jaar eerder van de baan.

Geen negatieve bruto- en netto inkomensconsequentie

FNV Waterbouw heeft, vanuit de voorwaarde dat werknemers geen negatieve bruto- en netto inkomensconsequentie mogen ondervinden, gepleit om niet zomaar de overstap te maken van vakantiebon naar 8% vakantiegeld en doorbetaalde vakantie- en feestdagen.

Op basis van deze voorwaarde is aan het onafhankelijk bureau Willis Towers Watson (WTW) het volgende verzoek voorgelegd:

Doorrekening omzetting vakantiebon in vakantiegeld 8% en doorbetaalde vakantiedagen op een zodanige manier dat dit voor de medewerkers kostenneutraal is, rekening houdend met de verschillende verlofdagen (alsmede 4-ploegendienst). Grondslagen dienen zoveel mogelijk gelijk te blijven. Eventuele negatieve effecten dienen via de dienstentoeslag te worden gecorrigeerd.

WTW concludeerde vanuit haar doorrekeningen dat een ophoging van de dienstentoeslag van 6% naar 7,3% alle eventuele negatieve gevolgen van de omzetting compenseert, zowel netto als bruto.

Cao-partijen hebben vervolgens afgesproken dat de ophoging van de dienstentoeslag van 6% naar 7,3% per 1 januari 2020 in de cao wordt opgenomen. Ook is afgesproken dat als tijdens de transitie blijkt dat er in individuele gevallen toch een negatief verschil blijkt te ontstaan, cao-partijen hierover opnieuw met elkaar in gesprek gaan.

De oude (vakantiebon) en nieuwe (vakantiegeld) wijze waarop de loonbetaling van vakantiedagen, feestdagen en vakantiegeld is geregeld, treft u in onderstaande tabel.

 

Vakantiebon (tot 31 december 2019)

Vakantiegeld (vanaf 1 januari 2020)
  • een loonbetaling vakantiedagen (volgens cao 26, 29, 41 of 44 dagen)
  • Geen loonbetaling feestdagen (5,29  accounting waarde)
  • Vakantiebon per loonperiode (basisloon x dagrechtwaarde* x aantal gewerkte dagen in loonperiode)

 

* de factor die de waarde van vakantiedagen, feestdagen en 21 dagen (vakantietoeslag) verdeeld over het aantal werkdagen per jaar.

  • Doorbetaling van vakantiedagen (volgens cao 26, 29, 41 of 44 dagen)
  • Doorbetaling van feestdagen (5,29  accounting waarde)
  • 8% vakantietoeslag over basisloon, dienstentoeslag en doorbetaalde vakantie- en feestdagen. Jaarlijks uitgekeerd in mei.
Dienstentoeslag 6% Dienstentoeslag 7,3%
Eindejaarsuitkering: 3,5% (over basisloon, 6% dienstentoeslag en ploegentoeslag) Eindejaarsuitkering: 3,5% (over basisloon, 7,3% dienstentoeslag en ploegentoeslag)

Rekenmodule

FNV Waterbouw heeft een rekenmodule ontwikkeld waarmee voor iedere situatie (op basis van cao loon, 26, 29, 41 of 44 vakantiedagen, dag- of ploegendienst) inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de omzetting van het vakantiebonnensysteem naar het vakantiegeldsysteem voor consequenties heeft voor het bruto jaarsalaris.

Het doel van de rekenmodule is de leden van FNV Waterbouw, op persoonlijke niveau, inzicht te geven in de gevolgen van de omzetting van het vakantiebonsysteem naar het vakantiegeldsysteem.

De rekenmodule is gebaseerd op de afspraken in de cao Waterbouw. Voor de weekdagen, feest­dagen en opbouwdagen wordt gerekend met een gemiddeld aantal dagen over meerdere jaren, de zogenoemde accountingwaarden.

Meer informatie: infowaterbouw@nautilusint.org.

 

Schrijf uw collega in als lid van FNV Waterbouw! Dan krijgt uw collega, als nieuw lid, ook een op Pdf vanuit de rekenmodule vanuit zijn persoonlijke situatie (cao loon, aantal vakantiedagen en dagdienst of ploegendienst) toegestuurd.