FNV stemt in met pensioenakkoord

In het referendum zijn in totaal 375.823 stemmen uitgebracht. Van hen stemde 76 procent voor en 23 procent tegen. 1 procent gaf geen mening. Het opkomstpercentage ligt hiermee op 37 procent. Dit is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum tot nu toe.

stembus_pensioen

FNV-voorzitter Han Busker: ‘In dit referendum heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd met de aanpassingen in het pensioenstelsel en de maatregelen voor het voorlopig bevriezen van de AOW- leeftijd. Het ledenparlement heeft hier daarna eveneens mee ingestemd. Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.’

Han Busker is bijzonder blij dat de vereniging tot dit besluit is gekomen. Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem. De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’

Signaal tegenstemmers

Busker wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. ‘De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken. En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

Busker kondigde aan meer leden aan de FNV te willen binden om meer van dit soort successen te behalen. Busker: ‘Want in een rijk land als het onze is het onbestaanbaar dat terwijl alles duurder wordt de lonen van de mensen die het werk doen, achterblijven bij de winsten van de bedrijven.’
‘Daarom moeten vaste contracten de standaard worden en moet het minimumloon omhoog naar 14 euro per uur zodat er geen kinderen in dit land in armoede hoeven op te groeien’, aldus Busker.

Stuurgroep

Met de instemming van de FNV is de weg vrij voor een definitief akkoord. Dit betekent dat de afspraken worden omgezet in wetgeving, als eerste de afspraken over de AOW-leeftijd.
Over het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk kunnen binnenkort afspraken worden gemaakt in cao’s, zodra de wettelijke boete op eerder stoppen deels is geschrapt. De FNV verwacht dat er in de sectoren de nodige actie voor moet worden gevoerd voor dergelijke regelingen.

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel worden uitgewerkt door een stuurgroep, waar ook de vakbonden zitting in hebben.

Zie ook: https://www.fnv.nl/acties/dit-betekent-het-principeakkoord-pensioenen-voor-j

,

Drukbezochte bijeenkomsten over Pensioen onderhandelaarsakkoord

Van 11 tot en met 13 juni jongstleden organiseerde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, 21 informatiebijeenkomsten door het gehele land over het vorige week afgesloten Pensioen onderhandelaarsakkoord. Dit om de leden meer inzicht te geven over wat dit akkoord allemaal inhoudt. En om hen te helpen hun keus te bepalen met het stemmen via het raadgevend Pensioenreferendum. Dit kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur. Daarna beslist het FNV ledenparlement, statutair het hoogste FNV orgaan, erover.

Pensioen Onderhandeingsakkoord

Voor- en tegenstanders bijeen in Rotterdam

Ook in het Postiljon Convention Centre WTC Rotterdam vond op 13 juni een drukbezochte bijeenkomst plaats. Voor- en tegenstanders van het akkoord lieten zich onder leiding van FNV regiocoördinator Jan Stam informeren door FNV-pensioendeskundige Susan Eijgermans. “Ik ga niet meedoen aan deze show van de FNV”, roept een havenwerker. “Ik kan me de emotie voorstellen”, reageert Jan Stam. “Maar er zijn mensen hier die informatie willen horen om hun stem goed uit te kunnen brengen.” Een flink deel van de ongeveer driehonderd aanwezigen applaudisseert hier vervolgens voor.

Zwaar werk

Tal van vragen worden gesteld. Vooral over de langzamer oplopende AOW leeftijd, de ‘ins en out’s van het nieuwe pensioencontract en over zwaar werk. Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren. Een nog op te richten Stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers en de regering komen te zitten, moet dit allemaal uit gaan werken. Er komt een fonds van 800 miljoen euro beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.
Inmiddels hebben al 230.000 vakbondsleden hun stem uitgebracht. Stemmen kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur.

Het pensioenakkoord, waar gaat het om?

In het onderhandelaarsakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.
De afspraken op een rij:

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog.
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren.
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is.
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk lager.
  • Bij de invoering van het nieuwe collectieve pensioenstelsel worden eventuele nadelige gevolgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek gecompenseerd voor alle leeftijdsgroepen. De exacte invulling van de compensatiemaatregelen wordt in de stuurgroep nader bepaald.
  • Zelfstandigen kunnen gemakkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel.