,

Kom ook naar de FNV pensioenacties op 29 mei a.s.

Sinds het klappen van de pensioenonderhandelingen eind vorig jaar is de FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, samen met CNV en VCP volop in touw om acties voor te bereiden.

Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Ook onze leden in de waterbouw geven ons dit regelmatig aan. In cao-onderhandelingen zetten we dit steeds, vooral via het afsluiten van generatiepacten, waarin oudere werknemers minder kunnen gaan werken, hoog op de agenda. Samen met de FNV vinden wij als FNV Waterbouw dat in een land als Nederland iedereen op tijd moet kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent ook:

Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de boete op eerder stoppen!

Op 29 mei a.s. staan weer acties gepland in onder meer: Arnhem, Eindhoven, Groningen en Den Haag: van 11:00 tot 13:00 uur (inloop vanaf 10:00 uur).
U kunt zich hierbij aansluiten.

Zelf sluiten wij als FNV Waterbouw nadrukkelijk aan bij de actie in Den Haag. U ook? Meld u dan aan via: infowaterbouw@nautilusint.org.

Kijk ook voor meer info op de FNV pensioenactie-website: fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen

Standpunt FNV Waterbouw/Nautilus inzake onrust bij reders

RONDOM UITSPRAAK RAAD VAN STATE OVER MINIMUMLOON HAVENSLEEPDIENST

Op 17 april 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State een definitieve uitspraak gedaan over onderbetaling aan boord van sleepboten in het Amsterdamse Havengebied.

Begin februari 2019 hebben wij onze leden een nieuwsbrief gestuurd om ons standpunt over die lopende rechtszaak en over het minimumloon in de zeevaart toe te lichten. Inmiddels heeft de hoogste rechter geoordeeld dat de Inspectie SZW in die zaak terecht de Wet Minimumloon heeft gehandhaafd. Lees meer

Europarlementsleden in debat met FNV-leden en -bestuurders

Met de Europese verkiezingen in aantocht op 23 mei a.s. organiseerde de FNV maandagavond 6 mei een debat met diverse Nederlandse lijsttrekkers en politici van het Europees parlement. In het Centrale FNV Vakbondshuis in Utrecht gingen FNV- (kader)leden en -bestuurders in debat met: oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius (PvdA), Arnout Hoekstra (SP), Jeroen Lenaers (CDA), Sophie in ’t Veld (D66) en Dirk Jan Koch (Groen Links). Het debat werd geleid door FNV vicevoorzitter Tuur Elsinga.

Centraal in het debat stonden de thema’s ‘Hoe kunnen we de Europese interne markt eerlijker en socialer maken?’ en ‘Hoe kunnen we sociale dumping (uitbuiting van werkenden) door schijnconstructies van bedrijven tegengaan?’. In een voorwoord spoorde FNV Algemeen Bestuurslid Richard de Graaf de Europarlementariërs onder meer aan de Europese vrijheid van vakverenigingen hoog in het vaandel te houden. En ook om ‘eerlijker spelregels voor arbeidsmigratie’ op te stellen.

Gelijk loon voor gelijk werk

Agnes Jongerius, sinds 2014 Europarlementslid, stelde ‘dat je ook in het Europarlement steeds strijd moet leveren om je politieke doelen te realiseren. Van het begin af aan heb ik gestreden voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in Europa. Als EU rapporteur heb ik me daarvoor ook hard gemaakt en we hebben onlangs belangrijke besluiten genomen hierover in het Europarlement. Het is nu aan de lidstaten, ook aan Nederland, om dit ook in hun wetgeving vast te gaan leggen.’ Edwin Atema, stichting VNB (cao naleving Transport & Logistiek) stelde dat dit een goede stap voorwaarts is, maar dat het vooral aan komt op ‘naleving van besluiten’ en dat de Europese Commissie hierin ernstig tekort schiet. ‘Sterker nog: we worden voor de gek gehouden op dit gebied door de Europese Commissie!’. Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen, hield de Europarlementariërs voor op te treden tegen schijnconstructies waar onder meer Europese en ook Nederlandse werkgevers hoge huisvestingskosten inhouden van het loon van (buitenlandse) werknemers. ‘Hiervoor hebben we ook jaren geprocedeerd tegen Rimec, die dit toepaste bij zijn werknemers die werkten aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht.’ Ook de Mensenrechten kwamen nog aan bod. Zo stelde Dirk Jan Koch, naar aanleiding van een vraag hierover uit de zaal, ‘dat Groen Links altijd tegen Handelsverdragen stemt, omdat we eerst willen dat de Mensenrechten gewaarborgd zijn…’.

Europarlementariërs in debat met FNV- leden en – bestuurders. In het midden oud-FNV-voorzitter en PvdA Europarlementslid Agnes JongeriusEuroparlementariërs in debat met FNV-leden en –bestuurders. In het midden oud-FNV-voorzitter en PvdA Europarlementslid Agnes Jongerius

Van harte welkom op de jaarvergadering van FNV Waterbouw op woensdagmiddag 29 mei!

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw een algemene ledenjaarvergadering. Dit jaar staat de jaarvergadering gepland op
woensdagmiddag 29 mei. De vergadering wordt gehouden in Rotterdam, op het kantoor van FNV Waterbouw/Nautilus International en begint om 13.00 uur.

Wat komt er tijdens de jaarvergadering onder andere aan de orde?

  • Jaarverslag en jaarrekening 2018
  • Begroting en werkplan 2019
  • Actuele ontwikkelingen in de sector

Na de vergadering, welke rond 17.00 uur is afgelopen, nodigen wij u graag uit voor een diner. In verband met de reservering bij het restaurant stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft. U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering en het diner door een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of te bellen naar 010-2862989.

In de week van 14 mei ontvangt u de stukken voor de vergadering. Wij zien uw aanmelding gaarne tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Charley Ramdas

Internationale solidariteit op 1 mei

Miljoenen mensen vierden wereldwijd op 1 mei jongstleden de internationale Dag van de Arbeid. Ook in Amsterdam vierde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, deze dag van sociale solidariteit. Vele duizenden mensen verzamelden zich op het Museumplein om actie te voeren voor een Socialer Nederland. Met name voor:
• Een eerlijk loon
• Meer vaste contracten
• Een fatsoenlijk pensioen

Na toespraken van onder meer FNV voorzitter Han Busker en een aantal spraakmakende kaderleden uit enkele sectoren, zoals uit onder meer de Schoonmaak en de FNV Jongeren, werd een kleurrijke mars ingezet richting de Dam.
Kijk zelf hier naar de 1 mei aftermovie.

Pensioenactie 29 mei
Op de Dam werd tot slot ook opgeroepen om allemaal in actie te komen voor een goed pensioen op 29 mei a.s.. Want iedereen hoort op tijd te kunnen stoppen met werken. En zonder financiële zorgen van die oude dag te kunnen genieten. Lees hier voor meer info.