, ,

Buitenlandovereenkomst bij Boskalis en Van Oord

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord
Beste mensen,

Zoals bekend houden Van Oord en Boskalis duidelijk de boot af om een Buitenlandovereenkomst met de vakbonden af te sluiten. Hiermee onthouden zij hun medewerkers die in het buitenland werken een loonsverhoging.

Boskalis heeft weliswaar voor 2018 eenzijdig de salarissen voor de mensen die onder de Buitenlandovereenkomst vallen, verhoogd. Echter, voor de jaren 2017 en 2016 hebben zij niets erbij gekregen.

Van Oord heeft haar medewerkers die onder de Buitenlandovereenkomst vallen helemaal niets toegekend. En dit zijn nog maar de eerste nadelige consequenties voor de betrokken medewerkers die te maken hebben met de Buitenlandovereenkomst die niet meer afgesloten wordt met vakbonden.

Honderden reacties retour
FNV Waterbouw heeft onlangs haar leden bij beide bedrijven via een enquête gevraagd wat zij van deze situatie vinden. Deze enquête kon tot begin december 2018 worden ingevuld.

Onze leden bij beide bedrijven hebben daar massaal gehoor aan gegeven. Uit honderden retour ontvangen enquêtes geeft, op 1 persoon na, eenieder aan het belangrijk te vinden dat de Buitenlandovereenkomst door Van Oord en Boskalis met FNV Waterbouw en CNV dient te worden afgesloten. Medewerkers, onze leden, zijn zeer bezorgd dat hun positie met betrekking tot loon- en arbeidsvoorwaarden verder zal worden aangetast. Ook willen zij absoluut niet hebben dat met de OR over de Buitenlandoverkomst wordt onderhandeld. Dat gevaar is immers aanwezig.

Staan voor je rechten, samen met de vakbond!
Nogal wat leden hebben aangegeven bereid te zijn om voor hun rechten te willen gaan staan. Samen met hun vakbond.
De tijd van herhaaldelijke verzoeken aan Van Oord en Boskalis om de onderhandelingen met ons over de Buitenlandovereenkomst te starten nadert zijn einde. Want onze herhaaldelijke oproepen daartoe zijn tot nog toe helaas aan dovemansoren gericht.

FNV Waterbouw gaat het met jullie over een andere boeg gooien. Binnenkort zullen wij de koppen bij elkaar steken om onze plannen, waarmee wij de druk willen gaan opvoeren, met jullie te bespreken. De aantasting van jullie positie moet worden gestopt! Dat vraagt om een gepast antwoord op het gedrag van beide werkgevers. Dat zullen wij wel met elkaar moeten doen. Voor jezelf, maar zeker ook voor je naasten, je gezin!

Houd je mail/brievenbus in de gaten!
Voor nu wensen wij jou en je dierbaren mooie feestdagen en een werknemersvriendelijk Nieuwjaar toe.

Vriendelijke groet,

Charley Ramdas

> Klik hier voor deze brief als pdf.

,

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen

Kom in actie voor een goed pensioen!
Op de laatste werkdag van de Tweede Kamer voor het kerstreces, donderdag 20 december aanstaande, wil het FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, het kabinet een stevige kerstboodschap meegeven. Letterlijk, want we rijden met zoveel mogelijk sectoren in colonne van Utrecht naar Den Haag. Per sector is er 1 auto met 3-4 inzittenden, de rest gaat per bus.

DOE MEE EN MELD JE AAN!

Pensioenoverleg geklapt: FNV tekent alleen voor goed pensioen
Een goed pensioen – en in het bijzonder eerder kunnen stoppen met werken – is voor veel leden een grote zorg. De FNV staat voor een goed pensioen: iedereen moet eerlijk kunnen stoppen met werken. En ga je met pensioen, dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat geldt voor iedereen, óók voor flex en ZZP.

Maar als het aan het kabinet ligt wordt de boete op eerder stoppen met werken niet geschrapt. Verder moeten we het vooral doen met beloftes: een onderzoek naar eerder stoppen met werken, het besluit over de rekenrente dat wordt doorgeschoven naar een commissie en niets meer dan een advies voor flex en ZZP. Wij konden dan ook absoluut niet akkoord gaan met de voorstellen van het kabinet.

Een goed pensioen: hier draait het om
Een goed pensioen, dat wil toch iedereen? Lees waar een goed pensioen voor de FNV aan moet voldoen:

  • De huidige stijging van de AOW-leeftijd is onhoudbaar. Mensen redden het niet tot hun pensioen en op eerder stoppen staat zelfs een boete. Er zijn goede afspraken en structureel geld nodig om dit op te lossen.
  • Pensioenuitkeringen en pensioenopbouw worden al jaren niet geïndexeerd (gecompenseerd voor prijsstijgingen). De rekenregels moeten evenwichtig zijn!
  • Werkgevers concurreren op de pensioenpremies van flexwerkers en zzp’ers. Daarom is wetgeving nodig om ervoor te zorgen dat alle werkenden een goed pensioen opbouwen.