FNV Waterbouw, FNV Havens en ITF inspectors willen intensievere samenwerking in Offshore Wind

Tijdens een inspirerende werklunch op 8 juli in het FNV Waterbouw/Nautilus kantoor in Rotterdam hebben bestuurders van FNV Havens en FNV Waterbouw/Nautilus, tezamen met de ITF Inspectors Nederland, eerste verkennende gesprekken gevoerd over intensievere samenwerking in een aantal dossiers en sectoren. Eerste stap die gezet gaat worden is het uitwerken van een campagneplan inzake ‘Arbeidsvoorwaarden […]

Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’ Beste mensen, Het traject rond de cao arbeidsvoorwaarden is afgerond. Het onderhandelingsresultaat is door alle achterbannen akkoord bevonden en we zijn inmiddels druk bezig met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Dit gaat de komende weken […]