Ondernemingsraden aan zet bij besluit toekomst vrijwillige deelname aan het pensioenfonds

Nu de vakantieperiode nagenoeg achter ons ligt, bereikt ons met enige regelmaat de vraag van nogal wat ongeruste werknemers:

‘Hoe gaat het nu verder met mijn pensioen in de Waterbouw?’

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds Waterbouw.
Daaruit bleek dat zelfstandig doorgaan van het fonds de meest gunstige optie is voor uw pensioen.
Ook hebben wij u op de hoogte gebracht dat twee werkgevers, Van Oord en Boskalis, de vrijwillige deelname aan het pensioenfonds per 1 januari 2018 hebben opgezegd.

‘Is dit een voldongen feit?’… zult u zich misschien afvragen.
Het antwoord is: ‘Nee, zeker niet!’

De ondernemingsraden van beide  bedrijven zijn namelijk nu aan zet.

Zij hebben de wettelijke bevoegdheid en zelfstandige positie om te bepalen wat er met uw pensioen staat te gebeuren.
Belangrijk is dat u door uw OR over de toekomst van uw pensioen wordt geraadpleegd.
Zeer binnenkort zullen de OR’ en een cruciaal besluit over de toekomst van uw pensioen nemen.
Zorg ervoor dat ook u hierover door uw OR wordt gehoord. Het gaat immers om het inkomen voor later van u en uw nabestaanden.
Daar hoort u gewoon in gekend te worden.
FNV Waterbouw heeft de OR’ en van beide bedrijven hierover al benaderd.
Doet u dat ook, is ons advies!