Wie wordt Algemeen Secretaris FNV?

De leden van de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw/Nautilus is aangesloten, bepalen iedere vier jaar wie er aan het roer staat van de FNV.

Begin 2017 hebben de leden Han Busker verkozen tot voorzitter van de FNV en hebben zij gekozen wie hun belangen vertegenwoordigt in het meer dan 100-koppige ledenparlement. Het nieuw aangestelde ledenparlement heeft op 11 mei 2017 het nieuwe bestuur van de FNV verkozen.

Vacature Algemeen Secretaris
Op dit moment is er alleen nog een vacature voor de functie van Algemeen Secretaris binnen het Dagelijks Bestuur van de FNV.  De Algemeen Secretaris wordt verkozen door het ledenparlement. Een belangrijke sleutelfunctie, zowel voor de vereniging als de werkorganisatie. Voor deze functie zoekt de FNV dan ook niet de eerste de beste. U kunt u alleen kandidaat stellen voor deze functie als u wordt voorgedragen door een van de netwerken, sectorraden, aangesloten bonden of het algemeen bestuur. Bent u benieuwd wat de functie inhoudt? Wilt u weten welke stappen je moet nemen om u kandidaat te kunnen stellen? Kijk dan hier voor meer informatie.