Stemmen op nieuwe FNV voorzitter kan nu tot 9 maart

Het Ledenparlement van de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw/Nautilus  is aangesloten, heeft eind december 2016 de definitieve kandidatenlijst voor het voorzitterschap van de FNV vastgesteld en daarop prijkt één naam: Han Busker. Daarmee volgde het Ledenparlement het advies van de toetsingscommissie.

han-busker

FNV-leden nu aan het woord: stemmen van 1 februari tot 9 maart 2017
Over de nieuwe voorzitter mogen alle ruim 1 miljoen FNV-leden (en dus ook alle  FNV Waterbouw leden) zich uitspreken in een ledenraadpleging. De leden zijn nu aan het woord. De FNV vindt steun van de achterban heel belangrijk.
Tussen 1 februari en 9 maart 2017 kunnen alle FNV-leden online hun stem uitbrengen. Alle leden hebben inmiddels een stembrief ontvangen, met daarin een unieke stemcode om te stemmen. De uitslag wordt op vrijdag 10 maart bekendgemaakt, tijdens de eerste vergadering van het nieuwe ledenparlement.

Maak gebruik van uw stemrecht
Het feit dat er één kandidaat is, betekent niet dat deze persoon automatisch tot voorzitter wordt verkozen. De keuze is aan de leden, want binnen de FNV heeft u het voor het zeggen. Het voorzitterschap is een belangrijke en invloedrijke functie, waarbij de steun van de leden onmisbaar is. Deze kandidaat kan alleen FNV-voorzitter worden als de meerderheid van de stemmende leden er voor kiest hem te steunen. Maak dus gebruik van uw stemrecht!
Er is geen kiesdrempel. Als de meerderheid van de stemmende leden Han Busker steunt, wordt hij namens de leden voorgedragen aan het ledenparlement. Het ledenparlement kan Han in dat geval benoemen als de nieuwe voorzitter van de FNV.

Wat gebeurt er met de verkiezingsuitslag?
Als de meerderheid van de stemmende leden Han Busker steunt, wordt hij namens de leden voorgedragen. Het ledenparlement kan hem in dat geval benoemen als de nieuwe voorzitter van de FNV. Indien de meerderheid van de stemmende leden aangeeft Han Busker niet te steunen, is er geen voordracht van de leden en ontstaat er per direct een vacature voor het voorzitterschap van de FNV. In dat geval moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden. In beide gevallen wordt deze uitslag op 10 maart 2017 bekend gemaakt.

Ontmoet Han Busker
Han Busker is de komende tijd veel met leden uit de verschillende sectoren en FNV bonden in het hele land in gesprek. Zo was hij ook op 26 januari op een centrale bijeenkomst. Han beantwoordde hier vragen en ging in op stellingen van leden. De bijeenkomst werd gefilmd en is te zien op www.fnvverkiezingen.nl. Houd deze pagina ook in de gaten voor meer informatie. Ook over Han Busker zelf.

U kunt hier de filmpjes direct bekijken:
Korte versie (1 minuut)
Langere versie (8 minuten)

Verkiezingen FNV bestuur en Ledenparlement
In het voorjaar van 2017 wordt tevens een nieuw algemeen en dagelijks FNV bestuur, alsmede een nieuw Ledenparlement, verkozen.
Eén ledenparlement zetel voor FNV Waterbouw/Nautilus
FNV Waterbouw/Nautilus heeft recht op één zetel in het Ledenparlement. Aangesloten bonden, zoals FNV Waterbouw/Nautilus, kunnen van deze verkiezingsprocedure afwijken. Het Nautilus bestuur, hierin unaniem ondersteund door de Raad van Advies, heeft besloten om ons huidige ledenparlement en Raad van Advies lid Henk Eijkenaar hiervoor weer aan te wijzen. Met als vervanger, ook Henk’s huidige vervanger, het Raad van Advies lid Caro Cordes.