Maak kennis met de FNV kandidaat-voorzitter

han-buskerHet Ledenparlement van de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw/Nautilus is aangesloten, heeft eind december de definitieve kandidatenlijst voor het voorzitterschap van de FNV vastgesteld en daarop prijkt 1 naam: Han Busker. Daarmee volgde het Ledenparlement het advies van de toetsingscommissie.

Bijeenkomsten in het land
Om leden de gelegenheid te geven kennis te maken met kandidaat-voorzitter Han Busker, organiseren we een reeks bijeenkomsten in het land. Tijdens deze bijeenkomsten gaat Han in gesprek met de leden en beantwoordt hij vragen van leden. Ook wordt er een studio-interview gehouden op donderdag 26 januari a.s., waar de leden bij aanwezig kunnen zijn. Dus ook  FNV Waterbouw leden. Dit interview wordt ook opgenomen en later in drie verschillende versies aangeboden op de stemwebsite  fnvverkiezingen.nl, de website van de FNV en op social media. Dit voor de leden die niet in de gelegenheid zijn om bij een van de bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Voor meer informatie maak kennis met Han Busker. Voor een kort profiel van Han Busker, klik hier

FNV-leden nu aan het woord: stemmen van 1 februari tot 9 maart 2017
Over de nieuwe voorzitter mogen alle ruim 1 miljoen FNV-leden (inclusief Nautilus en FNV Waterbouw leden) zich uitspreken in een ledenraadpleging. De leden zijn aan het woord. De FNV vindt steun van de achterban heel belangrijk!
Tussen 1 februari en 9 maart 2017 kunnen alle FNV-leden online hun stem uitbrengen. Alle leden ontvangen eind januari/begin februari een stembrief met daarin een unieke stemcode om te stemmen. De uitslag wordt op vrijdag 10 maart bekendgemaakt, tijdens de eerste vergadering van het nieuwe ledenparlement.

Verkiezingen FNV bestuur en Ledenparlement.
In het voorjaar van 2017 wordt tevens een nieuw algemeen en dagelijks FNV bestuur, alsmede een nieuw Ledenparlement verkozen.

1 Ledenparlement zetel voor FNV Waterbouw/Nautilus
FNV Waterbouw/Nautilus heeft recht op 1 zetel in het Ledenparlement. Aangesloten bonden, zoals FNV Waterbouw, kunnen van deze procedure afwijken. Het Nautilus bestuur, hierin unaniem ondersteund door de Raad van Advies, heeft besloten om ons huidige ledenparlement en Raad van Advies lid Henk Eijkenaar hiervoor weer aan te wijzen. Met als vervanger,- ook Henk’s huidige vervanger-, het Raad van Advies lid Caro Cordes.