Het Ledenparlement van de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw/Nautilus  is aangesloten, heeft eind december 2016 de definitieve kandidatenlijst voor het voorzitterschap van de FNV vastgesteld en daarop prijkt één naam: Han Busker. Daarmee volgde het Ledenparlement het advies van de toetsingscommissie.

Lees meer