Definitieve kandidaat FNV-voorzitterschap: Han Busker

han-busker

Het Ledenparlement van de FNV heeft de definitieve kandidatenlijst voor het voorzitterschap van de FNV vastgesteld en daarop prijkt één naam: Han Busker. Daarmee volgt het Ledenparlement het advies van de toetsingscommissie. Deze commissie heeft de verschillende kandidaten beoordeeld die zich hebben gemeld voor deze zware positie.

Door het Ledenparlement zijn twee verzoeken van kandidaten voor het voorzitterschap afgewogen om alsnog op de definitieve kandidatenlijst geplaatst te worden. Het Ledenparlement heeft besloten het advies van de toetsingscommissie over de betreffende kandidaten te volgen.
Over de nieuwe voorzitter mogen alle ruim 1 miljoen FNV-leden zich uitspreken in een ledenraadpleging. De leden zijn aan het woord. De FNV vindt steun van de achterban heel belangrijk. Han Busker zal de komende maanden veel met leden uit de verschillende sectoren en in het hele land in gesprek gaan. Tussen 1 februari en 9 maart 2017 kunnen alle FNV-leden online hun stem uitbrengen. De uitslag wordt op vrijdag 10 maart bekendgemaakt tijdens de eerste vergadering van het nieuwe ledenparlement.