Een goed 2017!

FNV Waterbouw wenst alle werknemers in de waterbouwsector een goed 2017 toe. Ook in 2017 komt FNV Waterbouw weer op voor uw belangen!

Definitieve kandidaat FNV-voorzitterschap: Han Busker

Het Ledenparlement van de FNV heeft de definitieve kandidatenlijst voor het voorzitterschap van de FNV vastgesteld en daarop prijkt één naam: Han Busker. Daarmee volgt het Ledenparlement het advies van de toetsingscommissie.