Aandeelhouders Boskalis met neus op feiten gedrukt

Vandaag hield FNV Waterbouw/Nautilus, samen met een vijftigtal (kader)leden en hun gezinsleden, en ook met Belgische bonden, een protestactie voor de poort van het hoofdkantoor van Boskalis. Daarnaast hebben zeevarenden aan boord van de Fairmount Glacier, Sherpa en Summit aangegeven vierkant achter deze actie te staan. Binnen vond een Buitengewone Algemene Vergadering van Boskalis Aandeelhouders plaats.

Met spandoeken als ‘Boskalis: neem je sociale verantwoordelijkheid’; ‘Fairmount: Stop Uitverkoop Echte Banen! ’ en ‘Denk aan ons gezinsaandeel’ werden de aandeelhouders met hun neus op de feiten gedrukt. Ook de pers was ruimschoots vertegenwoordigd.

Morele grenzen overtreden
FNV Waterbouw voorzitter en Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas: ‘Deze actie werd primair opgestart door de werknemers van Fairmount Marine waar alle Nederlandse officieren worden gedumpt en (via Anglo Eastern) vervangen worden door werknemers uit lage lonen landen, zoals de Filipijnen. Wij vinden dit onrecht in het kwadraat. Maar ook bij Baggermaatschappij Boskalis is er sprake van pijn. Immers één op de drie Nederlandse gezellen en één op de zeven Nederlandse officieren verliest zijn baan. Dit betekent dat er minimaal 60 gezinnen getroffen worden. En ook bij Smit Salvage gaan er klappen vallen; er is een reductie aangekondigd voor 22 zeevarenden. We willen hier met zijn allen een duidelijk signaal afgeven aan Boskalis dat met deze reorganisatieplannen morele grenzen worden overtreden.’

Berdowski aan de poort
De meeste aandeelhouders hielden hun auto even stil voor de poort om de Open Brief in ontvangst te nemen. Een enkeling reed hard door. Ook Boskalis CEO Peter Berdowski kwam even naar buiten om de Open Brief persoonlijk in ontvangst te nemen. FNV Waterbouw secretaris en Nautilus bestuurder Sascha Meijer overhandigde hem, samen met een echtgenote van één van de Fairmount officieren, een grote envelop. Ook de niet aanwezige varende Fairmount collega’s hadden massaal een steunbetuiging ondertekend. Berdowski meldde dat hij deze deze dringende boodschap aan de aandeelhouders door te zullen geven.

Reorganisatieplannen Boskalis
Zoals al eerder vermeld, werden FNV Waterbouw/Nautilus l op 8 juli door Boskalis geïnformeerd over hun voornemen om de komende drie jaar 24 vaartuigen uit de vaart te nemen. Dit zal volgens Boskalis in 2016, 2017 en 2018 leiden tot verval van 650 arbeidsplaatsen wereldwijd, waarvan naar verwachting 150 Nederlandse dienstverbanden.. Medio juli bleek dat vooral de werknemers bij Fairmount, Boskalis Bagger en Smit Salvage hard worden getroffen.

Ontslag aangevraagd
Boskalis heeft al ontslag aangevraagd voor al haar 34 Fairmount werknemers. Dit zijn allemaal Nederlandse officieren. De gezellen op de Fairmount schepen worden reeds ingehuurd via agencies. Dit zijn 94 mensen, en ook van hen neemt Fairmount afscheid. Boskalis wil per 01-11-2016 de arbeidsovereenkomsten met alle officieren beëindigen indien herplaatsing niet lukt.
Het voornemen bij Boskalis Bagger is om 60 Nederlandse werknemers te ontslaan. Dit zijn 55 Nederlandse officieren en 5 Nederlandse gezellen. Boskalis Bagger wil hun arbeidsovereenkomsten per 1 oktober 2016 beëindigen. Dit zou betekenen dat ongeveer een op de zes werknemers van het baggerbedrijf zijn baan verliest.

NOODZAAK REORGANISATIE VOORALSNOG NIET AANGETOOND
Charley Ramdas: ‘De noodzaak van het Boskalis rationalisatieplan is voor ons nog steeds niet aangetoond. In onze beleving is er sprake van een vrijwillige keuze en geen absolute noodzaak; het bedrijf staat immers niet op omvallen. Eind augustus gaan we met Boskalis in gesprek hierover. Dan willen we ook graag inzage in de cijfers hebben. Uiteraard hopen we dat Boskalis inbindt. Zo niet, dan beraden we ons, met onze leden, op verdere stappen.’

Klik hier voor de Open Brief aan de aandeelhouders.