Kom naar de jaarvergadering op 15 juni in Rotterdam

FNV Waterbouw houdt op woensdag 15 juni 2016 haar jaarvergadering in het Scheepvaart en Transportcollege aan Lloydstraat 300 in Rotterdam.
De vergadering begint om 10.00 uur in de Mullerzaal en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Verlet- en reiskosten binnen Nederland worden vergoed.

 Agenda
Op de agenda staan onder meer het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 en het werkplan en de begroting van 2016. Op de jaarvergadering kunnen alle leden hun stem laten horen over het beleid van FNV Waterbouw en legt het bestuur verantwoording af over het financieel jaarverslag.

Charley Ramdas herkiesbaar
Volgens het roulatieschema treedt voorzitter Charley Ramdas af. Hij stelt zich overigens meteen weer herkiesbaar. De reden dat hij na één jaar moet aftreden is omdat hij tussentijds de plaats van de vorige voorzitter Dick Koerselman heeft overgenomen. Als Charley Ramdas weer als voorzitter wordt benoemd  dan is dat voor een periode van vier jaar.

Verder is er ruimte voor discussie over de toekomst van de sector en de zaken waarvan de leden vinden waaraan de vakbond prioriteiten moet stellen.

Demonstratie cutterzuiger simulator
Na de lunch is er een demonstatie op een cutterzuiger simulator.
We sluiten af met het huldigen van enkele van  onze jubilarissen uit 2015 en 2016 en heffen graag  met u en hen het glas op het voortzetten van hun langdurige relatie met de bond.

Meld u aan
Wilt u deelnemen aan de jaarvergadering? Stuur dan voor 6 juni een email aan infowaterbouw@nautilusint.org of bel  naar 010-2862979. Nadat u zich heft aangemeld ontvangt u een officiële uitnodiging en agenda. Wij kijken uit naar uw komst!