De vakbonden, waaronder FNV, en de werkgevers hebben, in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken overeenstemming bereikt over de reparatie van het derde WW jaar. Deze afspraak is een uitwerking van het Sociaal Akkoord, dat in april 2013 werd afgesloten.

Ingrijpende versoberingen van de WW zijn hiermede gerepareerd, nu er een bovenwettelijke WW kan worden gerealiseerd tegen volgens de FNV aanvaardbare kosten voor werknemers. Nautilus is blij met deze centrale behartiging van de werknemersbelangen. Met onze leden zullen we de komende tijd gaan bespreken of we ook voor onze sectoren, waar nu gelukkig nog weinig werkloosheid voorkomt, nadere cao afspraken kunnen maken inzake de bovenwettelijke WW.

Lees meer op de FNV website

FNV Waterbouw is verheugd uit de pers te hebben vernomen dat Van Oord voor ruim 470 miljoen euro aan nieuwe contracten heeft binnengehaald in Kazachstan. Van Oord deelde dit nieuws mede tijdens een bezoek van minister-president Rutte aan het Prorva project in Kazachstan.

Dit is goed nieuws voor Van Oord en goed nieuws voor de werkgelegenheid. En dat past ook goed in het verder succesvol uitdragen van ‘Hollands Glorie ‘ wereldwijd. Lees meer

​AZVZ biedt de enige zorgverzekering die zich specifiek richt op werknemers in de maritieme sectoren. Dat doen zij al meer dan 60 jaar zonder winstoogmerk.

Het label AZVZ richt zich specifiek op maritieme bedrijven en op maritieme werknemers en hun gezinsleden. Het label AZVZ werkt zonder winstoogmerk en kan daardoor de verzekerden laten profiteren van gunstige voorwaarden en premies. Via collectieve overeenkomsten met de maritieme sectoren kunnen de zeegaande waterbouw en de gezinsleden, walpersoneel van rederijen met hun gezinsleden en voormalige zeevarenden plus gezinsleden profiteren van een zeer gunstige premie.

Meer informatie vindt u op www.scheepvaartnet.nl