FNV Waterbouw komt op voor belangen Van Oord leden Prorva Project

FNV Waterbouw is verheugd uit de pers te hebben vernomen dat Van Oord voor ruim 470 miljoen euro aan nieuwe contracten heeft binnengehaald in Kazachstan. Van Oord deelde dit nieuws mede tijdens een bezoek van minister-president Rutte aan het Prorva project in Kazachstan.

Dit is goed nieuws voor Van Oord en goed nieuws voor de werkgelegenheid. En dat past ook goed in het verder succesvol uitdragen van ‘Hollands Glorie ‘ wereldwijd. FNV-Waterbouw-Leefomstandigheden-Prorva_500Minder goed nieuws is dat ons nog altijd veel klachten bereiken van Van Oord medewerkers aan het huidige Prorva project dat het met de leef- en arbeidsomstandigheden aldaar nog altijd slecht gesteld is. En tevens dat Van Oord zich helaas nog altijd hardnekkig blijft vasthouden aan hun besluit hierover geen gesprek aan te willen gaan met een afvaardiging van de Prorva collega’s, met FNV Waterbouw erbij. Ondanks het feit dat de Prorva werknemers dit zelf willen en ondanks het feit dat onze leden bij Van Oord dit verzoek ook in grote getale hebben ondersteund!

Oud vuil
Verder bereiken ons inmiddels steeds meer verontrustende berichten dat kritische Van Oord Prorva medewerkers minachtend en als oud vuil aan de kant worden geschoven. Het sociaal beleid bij Van Oord begint zo steeds meer Middeleeuwse vormen aan te nemen… Ondertussen is nu al een tiental kritische medewerkers van het project verwijderd. En is bovendien een aantal hiervan ook met ontslag bedreigd. Kennelijk stelt een jarenlang trouw dienstverband bij Van Oord ook weinig meer voor en is het bedrijf bezig een angstcultuur te creëren, waar mondige medewerkers monddood worden gemaakt.
Daarnaast heeft Van Oord ons onlangs aangegeven dat wij als vakbond geen gesprekspartner zouden zijn als het gaat om het realiseren van goede leef- en arbeidsomstandigheden. Hiermee gaat Van Oord volledig voorbij aan bestaande wetgeving en aan onder andere het Maritiem Arbeidsverdrag en andere ILO-verdragen, de Arbocatalogus, IMO afspraken, etc. Ook op grond van de OESO richtlijnen dient Van Oord vakbondsvrijheid en vakbondswerk te respecteren. Kwaliteit van arbeid is en blijft voor FNV Waterbouw deel van de Decent Work (Gewoon Goed Werk) agenda van de hele internationale vakbeweging en de ILO. Dus wel degelijk gewoon vakbondswerk!
Het past ook totaal niet in het door Pieter van Oord in de Telegraaf van 5 december jongstleden gedane uitspraak dat “Een leider moet een ploegpaard zijn, geen showpaard. Een groot ego helpt ook niet. Je moet tussen de mensen staan.”

Ook na bezoek minister-president Rutte in KazachstaBelangrijk winstpunt
Wat nu wel duidelijk is geworden is dat, vooral dankzij de inbreng van onze Prorva leden, dit onderwerp nu uiteindelijk hoog op de Van Oord agenda is terecht gekomen. Dit is een belangrijk winstpunt, wat vooral te danken is aan het strijdbare optreden van onze Prorva leden, alsmede ook aan alle ruimhartige steunbetuigingen van onze leden bij Van Oord. Immers Van Oord heeft nu zelf zwart op wit de uitspraak gedaan: “Wij zijn ervan overtuigd dat voor seizoen 2016 de leef- en werkomstandigheden op project Prorva goed geregeld zijn.”

FNV-Waterbouw-wasbak-aan-boord-Navruz‘Eerst zien, dan geloven’
Echter ons credo is en blijft ‘eerst zien, dan geloven’. Wij zullen Van Oord hier aan houden en alle ontwikkelingen op dit gebied scherp blijven volgen. Want, zoals hierboven reeds gesteld, leef- en arbeidsomstandigheden vallen sinds jaar en dag onder het domein van de vakbond. Dit zal nu en ook in de toekomst niet veranderen. Ook niet nu Van Oord aangeeft wetgeving, alsmede onze wederzijdse afspraken op dit gebied, eenzijdig te negeren. Als FNV Waterbouw blijven wij echter opkomen voor de gelegitimeerde rechten van onze Prova leden bij Van Oord, als ook voor al onze leden in de Waterbouw.

Stop intimidatie kritische leden
Tenslotte roepen wij Van Oord onmiddellijk op te stoppen met het intimideren van werknemers die kritisch durven zijn. Ook hier zullen wij nadrukkelijk voor onze leden op blijven komen!