De onderhandelingen voor de cao Waterbouw zijn onlangs van start gegaan

De onderhandelingen voor de cao Waterbouw zijn onlangs van start gegaan. Voor de goede orde: de cao Waterbouw is van toepassing op werknemers die in Nederland werkzaam zijn.

Zorgwekkend en onzeker beeld

De werkgevers zijn begonnen met de situatie in de sector te schetsen. Zij verwachten dat 2021 nog een lastig jaar zal worden. Het werkaanbod zal nog krimpen. Zij zien dat met name vanuit Rijkswaterstaat en gemeentes weinig werk beschikbaar komt. Daar komen de stikstofmaatregelen nog bij. Met name de wat kleinere bedrijven verwachten tegen het eind van dit jaar in zwaar weer te komen. De projecten die zij in portefeuille hebben, zorgen nog voor werk. Helaas komt er nauwelijks werk bij. Kortom, voor dit jaar is er een zorgwekkend en onzeker beeld door de werkgevers neergezet.

Geen uitholling van koopkracht

FNV Waterbouw heeft bij het toelichten van de voorstellen benadrukt dat het niet zo kan zijn dat er dit jaar geen loonsverhoging in zit. Er mag geen sprake zijn van uitholling van koopkracht voor medewerkers in de sector. Jullie hebben in het afgelopen jaar nogal wat moeten doorstaan als gevolg van de corona maatregelen. Daar waar in veel sectoren medewerkers vanuit huis hebben kunnen werken, zijn jullie gewoon aan boord
doorgegaan. Daar mag niet aan voorbij worden gegaan door de werkgevers.

Behoud van werkgelegenheid erg belangrijk

Een loonafspraak is wat FNV Waterbouw betreft dan ook zeker op z’n plaats. Daarnaast vinden wij behoud van werkgelegenheid erg belangrijk. Vooral nu met name de kleinere werkgevers hebben aangegeven tegen het eind van dit jaar zwaar weer te verwachten. Daarom willen we tot afspraken komen waarmee wij vakmensen voor de sector kunnen behouden. Bijvoorbeeld door collegiale in- en uitleen. Ook hebben we benadrukt dat voor onze leden afspraken omtrent ‘eerder stoppen met werken’ een belangrijk speerpunt is. Het werk is zwaar. Velen zijn op jonge leeftijd begonnen met werken en zijn er aan toe om een andere fase van hun leven in te gaan.

Wij gaan er voor, met jullie steun in de rug!

De onderhandelingen worden op 8 april vervolgd. De verwachting is dat die niet van een leien dakje zullen gaan. Echter, met jullie steun in de rug en aan onze zij gaan we er voor! Wordt vervolgd.