FNV Waterbouw cao-onderhandelingen uitgesteld

Eind 2020 stelde FNV Waterbouw met de werkgevers drie data vast voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao: 17 februari, 17 maart en 8 april a.s..

Omdat de voorkeur van sociale partners uitgaat naar fysiek onderhandelen, niet via een internet verbinding zoals Teams, is door de sociale partners in goed overleg besloten om 17 februari te gebruiken om inzicht te verkrijgen in de consequenties van de aanstaande wijziging van het pensioenstelsel en de aspecten en gevolgen daarvan voor Bpf Waterbouw.

Het ligt in de bedoeling dat 17 maart dan vervolgens de startdatum zal zijn van de cao-onderhandelingen.