Fit (blijven) waterbouwen

Fit (blijven) waterbouwen

Eerder dit jaar vroegen wij uw aandacht al voor het thema duurzame inzetbaarheid, waarover al in 2013 in de cao Waterbouw een protocol afspraak is gemaakt. Duurzame inzetbaarheid  is in het belang is van werkgevers, werknemers én de maatschappij in het geheel! En zeg nu zelf, maakt u zich nooit zorgen hoe u zelf gezond en fit aan het werk blijft, zeker nu de pensioenleeftijd opschuift. U kunt hier nu ook zélf initiatief in nemen en kijken hoe ú er voor staat door gebruik te maken van de mogelijkheden die u geboden worden door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw. Hoe u dit kunt doen, leest u hieronder.

Voor werknemers in de cao-Waterbouw
Er zijn werkgevers die al stappen nemen op dit thema. Als dat zo is kunt u via de werkgever meedoen aan een inzetbaarheidsscan. Privacy is gewaarborgd en alleen u ontvangt een rapportage. Door deelname helpt u uw werkgever wel om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor het bedrijf te ontwikkelen. Daarnaast kunt u bij het secretariaat van het fonds een unieke code opvragen om zelf deze inzetbaarheidsscan op de website in te vullen. Privacy is ook hier gewaarborgd.

Zelf werken aan gezonde leefstijl
U wilt zelf aan de slag om aan een gezonde leefstijl te werken, maar wilt dit niet via de werkgever doen? Als cao-medewerker in de waterbouw kunt u, nadat u de inzetbaarheidsscan hebt ingevuld, gebruik maken van het aanbod dat MyDailyLifeStyle aanbiedt in samenwerking met het O&O-fonds Waterbouw.

U heeft dan de mogelijkheid deel te nemen aan een online vervolgprogramma met de volgende onderwerpen:

  • Eet ik gezond? Wat doen onregelmatige werktijden?
  • Beweeg ik voldoende?
  • Slim by design – een maandprogramma waarin u op zoek gaat naar kleine aanpassingen die voor uw persoonlijke situatie effectief zijn.

Voor werknemers die niet deelnemen aan de cao-Waterbouw
Het O&O-fonds Waterbouw heeft voor 2017 besloten de inzetbaarheidsscan open te stellen voor alle medewerkers in de natte waterbouw. De kosten worden door het fonds betaald.


Doe de Inzetbaarheidsscan

Doe de inzetbaarheidsscan

Zelf aan de slag

Aanbod MyDailyLifestyle