Spreek u uit over de toekomst van uw pensioenfonds

Kom naar de speciale ledenvergadering op donderdagavond 6 juli te Sliedrecht of reageer via het formulier

Beste leden,

Zoals u weet vindt er al geruime tijd een verkenning plaats naar waar uw pensioenregeling in de toekomst wordt ondergebracht. Hiertoe is er een stuurgroep opgericht. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van vakbonden/werkgevers en het bestuur van het pensioenfonds Waterbouw. Inmiddels heeft de stuurgroep zijn onderzoek afgerond. Er moet nu een belangrijk besluit worden genomen over de uitvoering van de pensioenregeling.

Het woord is nu aan onze leden: aan u!

Een uitgebreide beschrijving over de uitkomsten van het onderzoek en de keuzes die er gemaakt moeten worden, vindt u hier op onze website.

Graag vernemen wij uw mening over de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling.

Hiertoe organiseren wij een landelijke bijeenkomst op:
Donderdag 6 juli 2017 van 19.00 – 21.00 uur.
In Partycentrum De Lokhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de bijeenkomst te komen, dan verzoeken wij u op het formulier op onze website uw keuze aan ons kenbaar te maken. Deze ontvangen wij graag voor 5 juli retour.

Wij kijken uit naar uw komst op 6 juli in Sliedrecht!