Jaaropgave vakbondscontributie

Vorige week hebben alle werkende leden een brief ontvangen van FNV Waterbouw met betrekking tot de fiscale verrekening van de vakbondscontributie.

CAO Waterbouw
In de cao Waterbouw zijn er afspraken gemaakt over ‘fiscaal voordelige vakbondscontributie’ (artikel 31). Met behulp van de Belastingdienst en uw werkgever krijgt u een deel van uw vakbondscontributie terug.

Buitenlandcontract
FNV Waterbouw leden die in dienst zijn bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te Papendrecht en bij Van Oord N.V. te Rotterdam en vallen onder het zogenaamde Buitenlandcontract kunnen met het bewijs van betaling vakbondscontributie ook via de werkgever de vakbondscontributie verrekenen (artikel 16). Het betreft dan een bedrag van € 100 netto per jaar.
Deze vergoedingsregeling geldt voor de leden van FNV Waterbouw, indien wordt vastgesteld dat zij in het betreffende jaar geen gebruik hebben kunnen maken van de fiscale regeling voor vakbondscontributie die in Nederland geldt.

Verzoek indienen bij uw werkgever
Een verzoek om gebruik te maken van de regeling ‘fiscaal voordelige vakbondscontributie’ kunt u indienen bij uw werkgever. Met het bewijs van betaling van vakbondscontributie kunt u dit via uw werkgever verrekenen.

Heeft u vragen over de regeling ‘fiscaal voordelige vakbondscontributie’ of over het betalingsbewijs, dan kunt u contact opnemen met FNV Waterbouw: 010 286 29 79 of per e-mail: infowaterbouw@nautilusint.org .